Folkets bästa eller inte, det är frågan?


Efter alla fallen med barn som drabbats av narkolepsi i samband med att de vaccinerades mot svininfluensan (H1N1) så kommer nu en ny europeisk rekommendation om Pandemrixvaccinering.

Läs här i Dagens Medicin

Varför vågar vi inte bli våra egna auktoriteter och gå emot myndigheter, professorer och läkare när de ger råd som känns felaktiga? Det här gäller på flertalet områden där myndigheter ger folket råd och skapar behov hos den stora massan.
Här måste vi som egna individer våga lita på vår magkänsla och ”trotsa” en ”sanning” som vi inte tror på. Fråga dig vad som är syftet och om det har ett gott syfte?
Först då kan du själv bilda dig din egen uppfattning om vad som är ”sant”, sant för dig!

Hoppas de myndigheter som var inblandade i de rekommendationerna som gavs då när influensan ”härjade”, har lärt sig att till nästa gång ta en ordentlig funderare på vem det tjänar att massvaccinera?
Att tjäna folket eller tjäna pengar, det är frågan?

Kommentera

Din email kommer inte att publiceras. * Markerar obligatoriskt fält.

Följ oss